Katalog zbiorów online
0139

Dział Historyczny

W dniu 1 stycznia 1966 r. w wyniku rozdzielenia Działu Artystyczno-Historycznego powstał Dział Historyczny i Dział Sztuki. Zalążkiem zbiorów Działu Historycznego stały się militaria w liczbie 142 eksponatów, falerystyka oraz …

dziar

Dział Archeologiczny

Zbiory archeologiczne MZKiD we Włocławku liczą kilkadziesiąt tysięcy zabytków ujętych 1670 pozycjami inwentarza działowego. Obejmuje on zabytki pojedyncze oraz kolekcje zabytków reprezentujące tzw. zespoły zwarte pochodzące z pojedynczych obiektów, a …

dzinum

Dział Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii Historycznej

Dział Numizmatyki, Medalierstwa i Metrologii Historycznej gromadzi zabytki z zakresu numizmatyki (monety, banknoty, bony zastępcze, obligacje, weksle), medalierstwa (medale, medaliony i plakiety), falerystyki (ordery, odznaczenia, odznaki i oznaki), sfragistyki (tłoki …

KDPE-2015

Dział Budownictwa Ludowego

Dział Etnograficzny od początku swojego istnienia zajmował się badaniem i dokumentowaniem wszystkich sfer kultury ludowej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Oprócz zbiorów etnograficznych efektem tych prac jest bogata dokumentacja zawierająca także …

dzietn

Dział Etnograficzny

Zbiory etnograficzne stanowiły jeden z podstawowych działów powstałego w 1909 roku Muzeum Ziemi Kujawskiej. Zniszczone niemal całkowicie podczas ostatniej wojny gromadzone były od nowa po 1945 r.   W okresie powojennym …

dzifaj

Dział fajansu

Dział Fajansu został utworzony w 1973 r. w wyniku połączenia w jeden zbiór zabytków fajansu przedwojennego oraz współczesnego gromadzonych do tego czasu w Dziale Etnograficznym (ok. 2500) oraz w Dziale …

dziszt

Dział Sztuki

Dział Sztuki w strukturze muzeum został wyodrębniony z Działu Historyczno-Artystycznego w 1966 r. Zbiory artystyczne gromadzone były w muzeum od momentu powstania placówki (1909 r.). Początkowo były oparte głównie na …