WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Warsztaty skierowane są do dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem zajęć jest poznanie podstawowych technik malarskich i graficznych, przykładów prac wykonanych w tych technikach oraz kształcenie umiejętności manualnych.

Malarstwo

Warsztaty obejmują:

  • krótkie, ilustrowane omówienie historii podstawowych technik malarskich
  • prezentację rodzajów materiałów i narzędzi malarskich
  • pokaz malowania w technice olejnej i pastelowej
  • omówienie ustawionej kompozycji martwej natury
  • własnoręczne odwzorowanie ustawionej martwej natury w technice pastelu.

Grafika

Warsztaty obejmują:

  • krótkie, ilustrowane omówienie historii podstawowych technik graficznych i prezentację grafik wykonanych w tych technikach
  • prezentację materiałów i narzędzi graficznych
  • pokaz wykonania matrycy i odbitki graficznej w technice linorytu
  • próbę własnoręcznego wykonania linorytu.

Czas trwania warsztatów: 90 minut.

Liczba uczestników: od 10 do 20 osób.

Cena wstępu na warsztaty: 3 zł od osoby (koszt materiałów i narzędzi).

Zgłoszenia przyjmuje Ryszard Lewandowski tel. 883 374 668 lub 54 283 81 69 (od wtorku do piątku w godz. 10.00-15.00).