WARSZTATY DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH:

• Być jak Zagajewski

Spotkanie z twórczością Stanisława Zagajewskiego stanowi doskonałą okazję do zapoznania dzieci z sylwetką tego wielkiego włocławskiego artysty, ale także do przybliżenia im pojęcia stylu oraz nurtu w sztuce. Uczestnicy zajęć dowiedzą się czym rzeźba różni się od płaskorzeźby. Spróbują sił w trudnej sztuce interpretacji, dzięki czemu uświadomią sobie, że nie tylko to, co piękne może wzbudzać podziw. W części warsztatowej, inspirując się twórczością artysty, uczestnicy wykonają rzeźbę w glinie, dodając do tego surowce z „najniższej rangi”, tj. nakrętki, słomki.

Kosz zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 9 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

Prowadzący: Kalina Ciesielska; tel. 54 232 30 01

• Znak na Wznak

Na zajęciach dzieci dowiedzą się, czym jest grafika warsztatowa, co wyróżnia ją spośród innych sztuk plastycznych, poznają twórczość włocławskich artystów plastyków (Leon Płoszay, Grzegorz Bienias, Janina Twardy, Maria Polewska-Brodzińska), zapoznają się z narzędziami potrzebnymi do wykonania matryc, a na koniec staną się artystami, tworząc własne linoryty. Zajęcia z grafiki wspomagają przede wszystkim wrażliwość estetyczną, stwarzają okazję doskonalenia umiejętności manualnych, rozwijają pomysłowość i odwagę twórczą.

Koszt zajęć dla grup przedszkolnych i szkół podstawowych klas I-III: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 6 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

Koszt zajęć dla szkół podstawowych klas IV-VIII i szkół średnich: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 10 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

Prowadzący: Kalina Ciesielska; tel. 54 232 30 01

• Tkanina artystyczna

Warsztaty tkackie, na których własnoręcznie za pomocą ram tkackich dzieci wykonają małą formę gobelinu. Świat włóczek pozwoli na stworzenie bransoletek lub zakładek do książek. Komponowanie własnych obrazów pomoże rozwinąć myślenie przestrzenne, a kreatywność stanie się naszą mocną stroną.
Koszt zajęć: bilet wstępu 3 zł od osoby (dzieci do lat 7 wstęp wolny) + 8 zł opłata od uczestnika za udział w warsztatach

Kontakt: Kalina Ciesielska; tel. 54 232 30 01

 

______________________________________________________________________

*opłata za warsztaty nie zwalnia z opłaty za bilet wstępu, z opłaty za bilet wstępu zwolnione są dzieci do 7 lat.

Uczniów i nauczycieli zainteresowanych ofertą prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w zajęciach. Odbywają się one od wtorku do czwartku, w godzinach od 10.00 do 14.30. Grupa uczestników nie może przekroczyć 25 osób. Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela: Kalina Ciesielska, Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 2323001

UWAGA! Bardzo prosimy o zabieranie torebek, kartoników itp., na wykonane przez dzieci prace.

LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ŚREDNICH:

  • Ikonografia chrześcijańska w rzeźbach Stanisława Zagajewskiego.
  • Sztuka – kultura – dzieło. Wprowadzenie do historii sztuki.
  • Ikona, modlitwa pisana na desce 

KONTAKT: Adam Zapora, tel. 54 232-50-61 

  • Zwierzaki Pana Stasia (Lekcja przeznaczona dla przedszkoli i szkół podstawowych połączona z kartami zadań)
  • Od szlaczków do ornamentów (LM, przedszkola i szkoły podstawowej klasy I-III)
  • Ornamentyka — piękno w codzienności (LM, szkoły podstawowe klasy IV-VIII oraz szkoły średnie)

KONTAKT: Justyna Kwiatkowska, tel. 54 232-50-61

Zgłoszenia grup na lekcje muzealne (przynajmniej na dwa dni przed terminem realizacji) prosimy kierować również do Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, tel. 54 232-30-01. W lekcjach muzealnych może brać udział maksymalnie 25 osób (jedna klasa). Zajęcia prowadzone są od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 15.00, po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.

OPŁATY:

Lekcje muzealne – 30 zł od grupy

Lekcje muzealne połączone z prezentacją multimedialną, filmem – 40 zł

(Opłaty nie zwalniają z obowiązku nabycia biletów wstępu, cena biletów w muzeach na terenie Włocławka wynosi: normalny – 7 zł, ulgowy – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne – 3 zł od osoby).

Oprowadzanie po ekspozycji – 30 zł od grupy