Lavinit3

Muzeum poszerza unikatową kolekcję


gdzie: Gmach Główny, kiedy:

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zakupiło kolekcję wyrobów dekoracyjnych i użytkowych wyprodukowanych w latach 1923-1936 przez włocławską firmę „Lavinit. Krupka i Perlicz”. Zakup ten był możliwy dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ramach programu grantowego „Rozbudowa zbiorów muzealnych”. Muzealne zbiory wzbogaciły się o 19 unikatowych obiektów wykonanych z masy lawinitowej. Obecnie włocławskie muzeum posiada największy w kraju zbiór tego typu przedmiotów.

Fot.1 (12) Fot.2 (14) Fot.3 (12)
Wazon z czaplami, wys. 24,4 cm Zegar kominkowy z dudkiem, wys. 20 cm Świecznik clown, wys. 19 cm

Wszystkie zakupione przedmioty zostały wyprodukowane w fabryce „Lavinit. Krupka i Perlicz” działającej we Włocławku w latach 1923–1936. Ze względu na krótki czas produkcji wyroby te są rzadkością. Odlewy z masy lawinitowej charakteryzowały się dużą trwałością i nadawały się do wyrobu przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych. Według opisu patentowego (nr 5895) masa lawinitowa to stop siarki zawierający drobinki metalu oraz piasek. Składała się ona z 53 części wagowych siarki, 47 części wagowych piasku z metalem oraz z barwnika, najczęściej sadzy lub innego. Mieszanina ta poddawana była dwuetapowemu procesowi topnienia dla uzyskania masy lejnej. Po wyjęciu z formy przedmioty były politurowane żywicą i woskiem z domieszką terpentyny lub eteru. Zakupione przedmioty pochodzą z dwóch kolekcji prywatnych i stanową uzupełnienie brakujących form przechowywanych w zbiorach włocławskiego muzeum. Wśród zakupionych obiektów znajdują się formy oświetleniowe – świeczniki i lampy, a także zegary, figury, wazony, żardiniery i przybory do pisania. Kolekcja wyrobów z lawinitu ma charakter ponadregionalny i po uzupełnieniu o dokonany zakup jest największym zbiorem tego typu wyrobów w Polsce.

NIMOZ

Zakup dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów